Biuletyn PW / Konferencje i sympozja / O dobrych praktykach komercjalizacji technologii w CZIiTT PW

O dobrych praktykach komercjalizacji technologii w CZIiTT PW

Centrum Zarządzania Innowacjami i Transferem Technologii dnia 9 czerwca br. było gospodarzem konferencji pt. Building Bridges: Sharing Best Practices on Commercialization of Technology. Spotkanie dotyczyło m.in. kwestii transferu technologii.

Organizatorami wydarzenia były Ambasady Szwajcarii, Kanady i Stanów Zjednoczonych w Polsce. Honorowy patronat objęło Narodowe Centrum Badań i Rozwoju. Politechnikę Warszawską reprezentował prof. Rajmund Bacewicz, Prorektor ds. Nauki PW. W imieniu Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego gości przywitał dr Piotr Dardziński, Podsekretarz Stanu w MNiSW.

Konferencja dotyczyła kluczowych czynników rozwoju innowacyjności, podczas gdy ideą spotkania było przedstawienie najlepszych międzynarodowych doświadczeń w zakresie m.in.: transferu technologii, komercjalizacji, finansowania innowacji oraz inwestycji wysokiego ryzyka. Poruszono również zagadnienie współpracy sektorów nauki i biznesu czy zarządzania własnością intelektualną.

Uczestnicy spotkania mieli okazję wysłuchać wypowiedzi na temat rozwiązań stosowanych w najbardziej innowacyjnych gospodarkach świata m.in.: w Kanadzie, Stanach Zjednoczonych oraz Szwajcarii. Istotnym uzupełnieniem dyskusji były opinie ekspertów z Politechniki Warszawskiej oraz innych krajowych ośrodków.

Konferencja w CZIiTT PW. Na zdjęciu od lewej: John Law, Deputy Chief of Mission, Embassy of the United States;
Chantal Moser, Head of Economic Affairs, Embassy of Switzerland; Stanisław Dyrda, Narodowe Centrum Badań i Rozwoju; Nicolas Lepage, Counsellor & Senior Trade Commissioner, Embassy of Canada.
Przemawia: dr Piotr Dardziński, Podsekretarz w Ministerstwie Nauki i Szkolnictwa Wyższego/fot. Biuletyn PW

Prof. Rajmund Bacewicz, Prorektor ds. Nauki Politechniki Warszawskiej/fot. Biuletyn PW

Konferencja "Building Bridges: Sharing Best Practices on Commercialization of Technology"/fot. Biuletyn PW

Niezwykle istotne było także miejsce spotkania, które przeprowadzono w Centrum Zarządzania Innowacjami i Transferem Technologii Politechniki Warszawskiej (CZIiTT). Ta nowo powołana jednostka Uczelni odpowiedzialna jest bowiem za proces zarządzania własnością intelektualną w tym transfer technologii i wiedzy czy tworzenie warunków do efektywnej komercjalizacji poprzez współpracę środowiska akademickiego Politechniki Warszawskiej z otoczeniem zewnętrznym PW. Dzięki takiemu podejściu CZIiTT może świadczyć proinnowacyjne usługi dla gospodarki. Centrum stanowi jednocześnie zaplecze merytoryczne i infrastrukturalne dla wsparcia przedsiębiorczości, edukacji pro przedsiębiorczej, inicjowania, przygotowania i realizacji projektów badawczych. Więcej: www.cziitt.pw.edu.pl

Zaproszenie CZIiTT PW do współorganizacji jednej z ważniejszych konferencji dedykowanej innowacyjności na Mazowszu w roku 2016 jest znaczącym wyróżnieniem dla Politechniki Warszawskiej - lidera uczelni technicznych w kraju.

Partnerzy instytucjonalni: Koalicja na Rzecz Polskich Innowacji oraz Centrum Zarządzania Innowacjami i Transferem Technologii Politechniki Warszawskiej.

Zdjęcia: Biuletyn PW

CYTAT TYGODNIA

"

 

Ważne jest,
by nigdy nie przestać pytać.
Wielki płomień
rodzi się z małej iskry

Dante

"

KONTAKT

Biuletyn Politechniki Warszawskiej

Pl. Politechniki 1, 00-661 Warszawa

Tel. 22 234 71 71, 22 234 71 81

Biuro Komunikacji i Promocji Politechniki Warszawskiej

REDAKCJA

Biuletyn Politechniki Warszawskiej
Wydawnictwo elektroniczne skierowane do społeczności Uczelni redagowane przez Biuro Komunikacji i Promocji.

Zapraszamy do zgłaszania wydarzeń!

Redakcja Biuletynu Politechniki Warszawskiej

DEKLARACJA DOSTĘPNOŚCI