Biuletyn PW / Konferencje i sympozja / Najlepsi z Najlepszych studiują w Politechnice Warszawskiej

Najlepsi z Najlepszych studiują w Politechnice Warszawskiej

Podsumowanie czterech studenckich projektów zrealizowanych na Wydziale Mechanicznym Energetyki i Lotnictwa (MEiL) w ramach programu MNiSW „Najlepsi z Najlepszych” było głównym celem konferencji, która odbyła się 27 października br. w Instytucie Techniki Cieplnej PW.

Podczas konferencji studenci zaprezentowali projekty finansowane ze środków Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego w ramach programu „Najlepsi z Najlepszych”. O swoich dokonaniach i sukcesach na zawodach międzynarodowych opowiedzieli przedstawiciele Studenckiego Międzywydziałowego Koła Naukowego SAE Aero Design, Studenckiego Koła Astronautycznego - Sekcji Robotics, Studenckiego Koła Aerodynamiki Pojazdów oraz Koła Naukowego Avionika MelAvio.

Projekty studentów z Wydziału Mechanicznego Energetyki i Lotnictwa PW docenione

Jak podkreślił prof. dr hab. inż. Janusz Frączek, Dziekan Wydziału Mechanicznego Energetyki i Lotnictwa, sukcesy studentów wynikają m.in. z faktu, iż Wydział zapewnia bardzo wysoki poziom kształcenia. - Na szczególną uwagę zasługuje działalność Studenckich Kół Naukowych. W tej chwili mamy na Wydziale 16 takich Kół, wiele z nich notuje regularne sukcesy międzynarodowe, a niektóre stały się nawet monopolistami w zajmowaniu pierwszych miejsc na prestiżowych zawodach. To wszystko sprawia, że studencki ruch naukowy jest naszą chlubą, stanowi również stały element procesu kształcenia - zaznaczył.  

Obecny na konferencji Prorektor ds. Studenckich, prof. Janusz Walo docenił aktywność i dokonania Studenckich Kół Naukowych działających na  Wydziale Mechanicznym Energetyki i Lotnictwa. - To Wy jesteście elitą studencką, macie pasję i zapał do tego, żeby robić coś ponad standardowy program nauczania. Potraficie skutecznie prowadzić badania naukowe i to w Was widzę przyszłość Politechniki. Bardzo serdecznie gratuluję Wam osiągnięć - dodał Prorektor.

W ramach programu „Najlepsi z Najlepszych” Politechnika Warszawska otrzymała dofinansowanie 7 projektów. Z tego aż 4 projekty realizowane są na Wydziale Mechanicznym Energetyki i Lotnictwa”, który jest największym beneficjentem tego programu spośród wszystkich polskich uczelni wyższych. Jest to ogromny sukces, dowodzący, że studenci PW od lat są niekwestionowanymi liderami zawodów o randze międzynarodowej.

Zdjęcia: Biuletyn PW

CYTAT TYGODNIA

"

 

Ważne jest,
by nigdy nie przestać pytać.
Wielki płomień
rodzi się z małej iskry

Dante

"

KONTAKT

Biuletyn Politechniki Warszawskiej

Pl. Politechniki 1, 00-661 Warszawa

Tel. 22 234 71 71, 22 234 71 81

Biuro Komunikacji i Promocji Politechniki Warszawskiej

REDAKCJA

Biuletyn Politechniki Warszawskiej
Wydawnictwo elektroniczne skierowane do społeczności Uczelni redagowane przez Biuro Komunikacji i Promocji.

Zapraszamy do zgłaszania wydarzeń!

Redakcja Biuletynu Politechniki Warszawskiej

DEKLARACJA DOSTĘPNOŚCI