Biuletyn PW / Konferencje i sympozja / Konferencja „Studenci Zagraniczni w Polsce 2019”

Konferencja „Studenci Zagraniczni w Polsce 2019”

Strategia internacjonalizacji szkolnictwa wyższego była przedmiotem debaty podczas konferencji „Studenci Zagraniczni w Polsce 2019”, zorganizowanej w dniach 17-18 stycznia 2019 r. w Warszawie. Konferencję otworzył m.in. prof. Jan Szmidt, Przewodniczący KRASP, Rektor Politechniki Warszawskiej.

Konferencja „Studenci zagraniczni w Polsce 2019” została zorganizowana w ramach programu „Study in Poland” przez KRASP, Szkołę Główną Gospodarstwa Wiejskiego i Fundację Edukacyjną „Perspektywy”. Uczestniczyli w niej rektorzy, prorektorzy oraz dyrektorzy i specjaliści ds. współpracy międzynarodowej i promocji.

W tym roku szczególny nacisk w debacie położono na: możliwości rozwoju umiędzynarodowienia wynikające z ustawy 2.0, internacjonalizację badań naukowych, budowę uczelnianych strategii umiędzynarodowienia oraz kreowanie polskich specjalności w zakresie edukacji międzynarodowej.

Pierwszego dnia wydarzenia omówiono m.in. dwa nowe strategiczne obszary, które mogą stać się „eksportową” specjalizacją polskich uczelni - IT i computer sciences oraz life sciences.

Drugiego dnia zmierzono się z problemami naukowej Polonii i uwarunkowaniami jej powrotów do Polski. Debatowano również, jak wykorzystać potencjał organizacji pozarządowych, samorządu terytorialnego oraz organizacji środowiska akademickiego w umiędzynarodowieniu szkolnictwa wyższego.

Podczas konferencji odbyła się gala konkursu Interstudent 2019 na najlepszego studenta zagranicznego w Polsce. Ogłoszono również laureatów Nagrody Środowiskowej „Gwiazdy Umiędzynarodowienia 2019”, honorującej osoby, które wniosły wybitny wkład w umiędzynarodowienie polskiego szkolnictwa wyższego. Z listą nagrodzonych osób można zapoznać się TUTAJ>>

Źródło: Perspektywy
Zdjęcie: Wydział Inżynierii Produkcji PW

CYTAT TYGODNIA

"

 

Szaleństwem jest robić wciąż
to samo i oczekiwać różnych rezultatów

Albert Einstein

"

17
Wrz

25. Festiwal Nauki

08:00 - 26 Wrz 20:00

19
Wrz

Zjazd Fizyków Polskich

12:00 - 23 Wrz 14:00

24
Wrz

Koncert Juwenaliowy w Płocku

18:00

28
Wrz

Kształcenie w zakresie geodezji i kartografii

09:00 - 30 Wrz 17:30

2
Paź

Science Gam Jam 2021

09:00 - 23:00

6
Paź

Infrastruktura Krytyczna Miast

09:00 - 8 Paź 15:00

7
Paź

Zapobieganie powodziom i ochrona przed suszą

00:00 - 8 Paź 00:00

7
Paź

Koncert XIX-wiecznych pieśni studenckich

20:00 - 22:00

KONTAKT

Biuletyn Politechniki Warszawskiej

Pl. Politechniki 1, 00-661 Warszawa

Tel. 22 234 71 71, 22 234 71 81

Biuro Komunikacji i Promocji Politechniki Warszawskiej

REDAKCJA

Biuletyn Politechniki Warszawskiej
Wydawnictwo elektroniczne skierowane do społeczności Uczelni redagowane przez Biuro Komunikacji i Promocji.

Zapraszamy do zgłaszania wydarzeń!

Redakcja Biuletynu Politechniki Warszawskiej

DEKLARACJA DOSTĘPNOŚCI