Biuletyn PW / Konferencje i sympozja / Konferencja „Polskie uczelnie w światowej perspektywie”

Konferencja „Polskie uczelnie w światowej perspektywie”

Kluczem do efektywnego zarządzania uczelnią jest analiza faktów i wskaźników. Ważną rolę spełniają w tym zakresie rankingi. Temat ten podejmie organizowana w dniach 1-2 grudnia konferencja „Polskie uczelnie w światowej perspektywie”.

Zapowiedziana przez Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego Jarosława Gowina, strategia zmian w nauce i szkolnictwie wyższym, wpisująca się w rządową Strategię na rzecz odpowiedzialnego rozwoju, przewiduje wyłonienie nowego typu szkół wyższych: uczelni badawczych. Doprowadzić ma to do podniesienia poziomu nauki w naszym kraju, a tym samym przyczynić się też pośrednio do poprawy pozycji polskich uczelni w międzynarodowych rankingach.

Dlatego warto przyjrzeć się temu, jak problem akceleracji rozwoju grupy najlepszych uczelni w systemach szkolnictwa wyższego innych krajów europejskich i jaką rolę odgrywają w tym rankingi.

Podczas organizowanej przez KRASP, Polską Komisję Akredytacyjną i Fundację Edukacyjną „Perspektywy” konferencji „Polskie uczelnie w światowej perspektywie” z przedstawicielami polskich uczelni swoimi doświadczeniami podzielą się przedstawiciele Excellence Initiatives w krajach europejskich, a także autorzy międzynarodowych rankingów uniwersyteckich (QS, Times Higher Education, URAP, Webometrics).

Na konferencję zapraszają: prof. dr hab. inż. Jan Szmidt, Przewodniczący Konferencji Rektorów Akademickich Szkół Polskich, Rektor PW, prof. dr hab. Krzysztof Diks, Przewodniczący Polskiej Komisji Akredytacyjnej oraz Waldemar Siwiński, Prezes Fundacji Edukacyjnej „Perspektywy”.

Program wydarzenia oraz rejestracja znajdują się na stronie Fundacji Edukacyjnej Perspektywy.

KRASP w Biuletynie PW>>

CYTAT TYGODNIA

"

 

Ważne jest,
by nigdy nie przestać pytać.
Wielki płomień
rodzi się z małej iskry

Dante

"

KONTAKT

Biuletyn Politechniki Warszawskiej

Pl. Politechniki 1, 00-661 Warszawa

Tel. 22 234 71 71, 22 234 71 81

Biuro Komunikacji i Promocji Politechniki Warszawskiej

REDAKCJA

Biuletyn Politechniki Warszawskiej
Wydawnictwo elektroniczne skierowane do społeczności Uczelni redagowane przez Biuro Komunikacji i Promocji.

Zapraszamy do zgłaszania wydarzeń!

Redakcja Biuletynu Politechniki Warszawskiej

DEKLARACJA DOSTĘPNOŚCI