Biuletyn PW / Konferencje i sympozja / Konferencja DEMIST’16 w Politechnice Warszawskiej

Konferencja DEMIST’16 w Politechnice Warszawskiej

Ponad dwieście osób wzięło udział w konferencji naukowej DEMIST’16 - Digital Economy - Marketing, Innovation, Society & Technology, która odbyła się 24 listopada br. Wśród uczestników znaleźli się przedstawiciele nauki, administracji oraz biznesu.

Prorektor ds. Nauki PW prof. dr hab. Rajmund Bacewicz otwiera konferencję w towarzystwie Dziekana WZ PW dra hab. inż. Janusza Zawiła-Niedźwieckiego, prof. PW oraz współprzewodniczących komitetu organizacyjnego: dra inż. Artura Gąsiorkiewicza (pierwszy od lewej) i dra inż. Kamila Sitarskiego (pierwszy od prawej)/fot. E. Korzeniowska

Przybyłych na konferencję gości przywitał Prorektor ds. Nauki PW - prof. dr hab. Rajmund Bacewicz. Otwierający wykład ekspercki wygłosił Marcin Cichy - Prezes Urzędu Komunikacji Elektronicznej. Wśród pozostałych prelegentów znaleźli się m.in. dr Dominik Batorski (Uniwersytet Warszawski), Gabriela Schittek (Internet Corporation for Assigned Names and Numbers), Michał Grzybowski (Fundacja Bezpieczna Cyberprzestrzeń) oraz dr hab. inż. Krzysztof Szczypiorski, prof. PW z Politechniki Warszawskiej.

Podczas konferencji, w której uczestniczyli przedstawiciele z 17 ośrodków naukowych, odbyły się także dwa panele dyskusyjne dotyczące istotnych zagadnień w obszarze gospodarki cyfrowej. Pierwszy, poprowadzony przez Dziekana WZ PW dra hab. inż. Janusza Zawiła-Niedźwieckiego, prof. PW dotyczył problematyki cyberbezpieczeństwa. Uczestnikami panelu byli: dr hab. inż. Krzysztof Szczypiorski, prof. PW; Michał Grzybowski, Wojciech Trusz (Ministerstwo Rozwoju). Drugi panel, poprowadzony przez pionierkę polskich badań nad przedsiębiorczością innowacyjną - dr Agnieszkę Skalę, koncentrował się na zagadnieniu przedsiębiorczości i jej miejscem w gospodarce cyfrowej. W spotkaniu wzięli udział m.in.: Katarzyna Dwórznik (Krajowa Izba Gospodarcza), Ola Lazar (przedsiębiorca i doradca), Paweł Przybyszewski (Business Technology Progress) oraz Tomasz Turzyński (CZIiTT).

Ostatnia część obrad, poprowadzona przez Prodziekan ds. Studiów WZ PW - dr hab. inż. Katarzynę Rostek, poświęcona była prezentacji wybranych prac naukowych, w których poruszano takie zagadnienia jak: nowe ekonomiki wokół gospodarki cyfrowej, mierniki digitalizacji, poziom rozwoju gospodarki cyfrowej w Polsce oraz zmiany na rynkach pracy wywołane cyfryzacją.

Wyjątkowe zainteresowanie konferencją oraz życzliwe komentarze uczestników sprawiły, że Dziekan Wydziału Zarządzania PW, w porozumieniu z komitetem organizacyjnym, zdecydował o nadaniu konferencji charakteru cyklicznego.

Wszelkie informacje odnośnie kolejnej edycji (oraz materiały podsumowujące z minionej) będą już wkrótce dostępne na stronie internetowej www.DEMIST.eu.

Przemawia Marcin Cichy-Prezes Urzędu Komunikacji Elektronicznej/fot. E. Korzeniowska

Konferencja DEMIST’16 objęta została patronatem honorowym Ministerstwa Cyfryzacji, Prezesa Urzędu Komunikacji Elektronicznej i Rektora Politechniki Warszawskiej. Patronami konferencji byli: Fundacja Bezpieczna Cyberprzestrzeń, Internet Corporation for Assigned Names and Numbers, Naukowe Towarzystwo Informatyki Ekonomicznej oraz Polish Chapter IEEE Computer Society. Partnerem konferencji była Internet Academy Poland. Obsługę w zakresie komunikacji elektronicznej i organizacji technicznej zapewniła firma Grafinet Sp. z o.o.

Organizatorem konferencji był Wydział Zarządzania Politechniki Warszawskiej (WZ PW) we współpracy z Centrum Zarządzania Innowacjami i Transferem Technologii PW (CZIiTT).

Tekst: dr inż. Artur Gąsiorkiewicz (WZ PW)
Zdjęcia: Ewelina Korzeniowska

CYTAT TYGODNIA

"

Tradycja nie jest ucieczką w przeszłość, nigdy nie była ucieczką.
Przede wszystkim jest to bardzo ciężkie zdobywanie

Zbigniew Herbert

"

KONTAKT

Biuletyn Politechniki Warszawskiej

ul. Polna 50, 00-644 Warszawa

Tel. 22 234 71 81

Biuro Komunikacji i Promocji Politechniki Warszawskiej

REDAKCJA

Biuletyn Politechniki Warszawskiej
Wydawnictwo elektroniczne skierowane do społeczności Uczelni redagowane przez Biuro Komunikacji i Promocji.

Zapraszamy do zgłaszania wydarzeń!

Redakcja Biuletynu Politechniki Warszawskiej

DEKLARACJA DOSTĘPNOŚCI