Biuletyn PW / Konferencje i sympozja / IX Płockie Dni Techniki i V Forum Budowlane Płock 2018

IX Płockie Dni Techniki i V Forum Budowlane Płock 2018

W dniach 7-9 listopada 2018 r. w płockiej Filii Politechniki Warszawskiej odbyły się V Forum Budowlane i IX Płockie Dni Techniki. Wydarzenia wpisywały się w program Mazowieckich Dni Techniki, które zorganizowano w ramach obchodów stulecia odzyskania niepodległości przez Polskę.

Organizatorami obu wydarzeń były Płocka Rada NOT FSN-T, z Prezesem Rady P. Markiem Karpińskim i Dyrektorem Biura Katarzyną Zygner oraz Wydział Budownictwa Mechaniki i Petrochemii PW, z Przewodniczącym Komitetu Organizacyjnego dr inż. Arturem Koperem i dr hab. inż. Romanem Marcinkowskim, prof. PW, jako przewodniczącym Komitetu Naukowego Forum.

Forum Budowlane w Płocku to wydarzenie cykliczne, organizowane od 2010 roku. Było i jest formą promocji osiągnięć budownictwa, platformą dyskusji naukowych, popularyzacji technologii i umiejętności istotnych dla inżynierów budownictwa. Dla Miasta Płocka było zawsze okazją do pokazywania osiągnięć w sferze utrzymania zabytków, rozwoju infrastruktury miejskiej, przedyskutowania różnych problemów związanych z rozwojem Miasta.

W ramach tegorocznego Forum odbyła się konferencja naukowo-techniczna „Współczesne problemy budownictwa. Budownictwo modułowe i prefabrykowane”, oraz sesja miejska „Historia, teraźniejszość i perspektywy rozwoju budownictwa mostowego i drogowego w Płocku”. Przedstawiano też zagadnienia związane z aplikacją osiągnięć informatyki do budownictwa i infrastruktury miejskiej, firmy prezentowały nowoczesne technologie budowlane, a studenci kół naukowych Budownictwa i Inżynierii Środowiska prezentowali swoje oryginalne inicjatywy naukowe. Ogółem odbyło się osiem sesji o różnych tematach wiodących, związanych z osiągnięciami nauki, techniki i praktyki budowlanej.

W ramach tegorocznego Forum odbyła się konferencja naukowo-techniczna „Współczesne problemy budownictwa. Budownictwo modułowe i prefabrykowane”, oraz sesja miejska „Historia, teraźniejszość i perspektywy rozwoju budownictwa mostowego i drogowego w Płocku”. Przedstawiano też zagadnienia związane z aplikacją osiągnięć informatyki do budownictwa i infrastruktury miejskiej, firmy prezentowały nowoczesne technologie budowlane, a studenci kół naukowych Budownictwa i Inżynierii Środowiska prezentowali swoje oryginalne inicjatywy naukowe. Ogółem odbyło się osiem sesji o różnych tematach wiodących, związanych z osiągnięciami nauki, techniki i praktyki budowlanej.

Tematykę konferencyjną Forum stanowiły:budownictwo prefabrykowane i modułowe, problemy naukowe inżynierii przedsięwzięć budowlanych, efekty badań materiałów budowlanych, innowacje w budowie stropów i robotach murowych.

W drugim dniu Forum odbyła się  sesja specjalna (nazywana miejską) dotycząca historii, teraźniejszości i perspektyw budownictwa drogowego i mostowego w Płocku.  Uczestnikom Towarzystwo Techniczne Płockie przedstawiło historię mostu drogowo-kolejowego na Wiśle w Płocku (ref. Piotr Gryszpanowicz - TTP) oraz związki wykładowców i absolwentów Politechniki Warszawskiej z mostem im. Legionów Józefa Piłsudskiego (ref. Marcin Błaszczyk - TTP). W aspekcie rozwoju infrastruktury komunikacyjnej miasta prezentowano budowę Obwodnicy Płocka (ref. Wojciech Kulpiński - PORR S.A.) oraz perspektywy rozwoju miasta Płocka (ref. Jacek Terebus - Wiceprezydent Miasta Płocka).

Kolejnym tematem Forum  było „Zastosowanie technologii informacyjnej w budownictwie”. Rozpoczęto akcentem uroczystego podpisania porozumienia między Wydziałem Budownictwa Mechaniki i Petrochemii PW Filii w Płocku a Fundacją Europejskie Centrum Certyfikacji BIM o współpracy w realizacji studiów podyplomowych „Technologia BIM w projektowaniu i realizacji inwestycji budowlanych”. Partnerem tych studiów jest Mazowiecka Okręgowa Izba Inżynierów Budownictwa. Porozumienie podpisali: prorektor PW ds. Filii w Płocku prof. dr hab. inż. Janusz Zieliński i prezes Fundacji ECC BIM Dariusz Kasznia. W sesji omawiano problemy partycypacji społecznej rozwoju smart city  (ref. Anna Fiedukowicz – WGiK PW i Bogna Kietlińska – UW) oraz zagadnienia związane z wdrażaniem technologii BIM (ref. Grzegorz Lusa – Athenasoft , Dariusz Kasznia - ECC BIM).

Forum zakończyło  się sesją „Eksploatacja, diagnostyka i ocena stanu technicznego obiektów budowlanych”, w której omawiano zagadnienia fizyki budowli, oceny stanu konstrukcji budowlanych oraz badania dostępności obiektów użyteczności publicznej dla osób niepełnosprawnych.

Forum zakończył prof. Roman Marcinkowski podsumowaniem przedstawionych na nim zagadnień i podziękowaniami skierowanymi do Uczestników, w szczególności zaś do sponsorów, prelegentów, firm, studentów i Komitetu Organizacyjnego.

Trzeci dzień Płockich Dni Techniki, pod hasłem „Technika dla młodych”, skierowany był głównie do młodzieży szkolnej. Odbyły się w tym dniu: pokazy chemiczne, pokazy ratownictwa technicznego z elementami kwalifikowanej pierwszej pomocy, przybliżono Uczestnikom samą Uczelnię - jej ofertę edukacyjną, społeczną i kulturalną, przedstawiono kilka filmów edukacyjnych dotyczących zagadnień technicznych.

X Płockie Dni Techniki i V Forum Budowlane odbywały się pod honorowym patronatem: Wojewody Mazowieckiego, Marszałka Województwa Mazowieckiego, Prezydenta Miasta Płocka, Rektora Politechniki Warszawskiej, Przewodniczącego Rady Mazowieckiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa i Mazowieckiego Kuratora Oświaty.

Sponsorzy: Miasto Płock, PKN ORLEN, Powiat Płocki, Blachy Pruszyński, Schomburg, Peikko, Athenasoft, Stowarzyszenie Białe Murowanie, PORR S.A., MOIIB.
Partner organizacyjny NOT FSNT Rada w Płocku.
Patroni merytoryczni: WIL PW, WGiK PW, WILiG WAT, WBiIŚ SGGW, Fundacji ECC BIM.

CYTAT TYGODNIA

"

 

Prawdziwy przyjaciel to nie ten,
który odwala za ciebie całą robotę, lecz ten który uświadomi ci, że wszystko masz zrobić sam

 

 

Edward Stachura

"

KONTAKT

Biuletyn Politechniki Warszawskiej

Pl. Politechniki 1, 00-661 Warszawa

Tel. 22 234 71 71, 22 234 71 81

Biuro Rektora Politechniki Warszawskiej

www.biurorektora.pw.edu.pl

REDAKCJA

Biuletyn Politechniki Warszawskiej
Wydawnictwo elektroniczne skierowane do społeczności Uczelni redagowane przez Biuro Rektora.

Zapraszamy do zgłaszania wydarzeń!

Sekcja ds. Komunikacji Społecznej i Mediów

Redakcja Biuletynu Politechniki Warszawskiej

MNiSW