Biuletyn PW / Konferencje i sympozja / IV Forum Budowlane - Płock 2016

IV Forum Budowlane - Płock 2016

Tegoroczne IV Forum Budowlane przeprowadzono w formule konferencji pt. „Aktualne problemy naukowo-techniczne budownictwa”. To dwudniowe wydarzenie odbyło się w dniach 16 i 17 listopada br. w Płocku.

IV Forum Budowlane (poprzednie edycje: 2010, 2012 i 2014) zostało wpisane w obchody jubileuszu 50-lecia działalności płockiej Filii Politechniki Warszawskiej oraz w obchody Światowego Tygodnia Przedsiębiorczości w Płocku.

W czasie konferencji zorganizowano sześć sesji dedykowanych problematyce: konstrukcyjnej, geotechnicznej, technologiczno-organizacyjnej, badaniu wyrobów i materiałów budowlanych, problemom eksploatacji obiektów i energooszczędności budownictwa. Treści referatów zostały opublikowane w monografii konferencyjnej pt. „Aktualne problemy naukowo-techniczne budownictwa”, która stanowi przegląd wyników badań, studiów i analiz prowadzonych przez uczestników konferencji w obszarze budownictwa i inżynierii środowiska.

W pięciu działach tematycznych monografii zawarto 28 prac zespołowych i indywidualnych, obejmujących zagadnienia z zakresu badań podstawowych, jak i aplikacyjnych. Wśród podejmowanych kwestii znalazły się m.in. obszary związane z tematyką recyklingu i upcyklingu w architekturze i w konstrukcjach, koncepcje budowania obiektów z wykorzystaniem technologii druku 3D czy problemy rewitalizacji starej zabytkowej zabudowy. Szczególnym zainteresowaniem słuchaczy cieszył się wykład prof. Tomasza Błaszczyńskiego pt. „Nanotechnologia - nowe możliwości w budownictwie”.

W ramach warsztatów przeprowadzono dwa szkolenia:

  • INTERsoft  „BIM w 90 minut” - symulacja powstawania projektu budowlanego w technologii informatycznej BIM wykorzystującej system ArCADia BIM oraz aplikacje specjalistyczne stosowane do projektowania budynków;
  • BOLIX  „Ocena stanu technicznego, diagnostyka i sposoby renowacji starych ociepleń ścian budynków” - prezentacja m.in. najczęściej występujących usterek dociepleń oraz ich diagnostyki przed wykonaniem renowacji.

Zaproszone przez organizatorów firmy budowlane zorganizowały stoiska wystawiennicze i przedstawiły w formie wykładów swoje oferty w zakresie: izolacyjności cieplnej elementów zewnętrznych budynków, problematyki izolacyjności akustycznej ścian oraz oprogramowania do projektowania konstrukcji Midas nGen, sprężonych systemów stropowych, produktów polietylenowych - folii izolacyjnych i polimerowych geomembran.

IV Forum Budowlane Płock 2016/fot. PW Filia w Płocku

W IV Forum Budowlanym wzięło udział ponad dwieście osób. Byli wśród nich pracownicy naukowi, inżynierowie - projektanci, doktoranci i studenci oraz uczniowie Zespołu Szkół Budowlanych z Płocka. W uroczystości rozpoczęcia Forum wzięli między innymi udział: Prorektor Politechniki Warszawskiej i Dziekan Wydziału Budownictwa Mechaniki i Petrochemii PW prof. dr hab. inż. Janusz Zieliński, Prezydent Miasta Płocka Andrzej Nowakowski, Zastępca Przewodniczącego Rady MOIIB Roman Lulis, Przewodniczący Okręgowej Komisji Rewizyjnej MOIIB Konrad Włodarczyk, Ewa Jaszczak - Kierownik Delegatury Wojewódzkiego Urzędu Ochrony Zabytków, Krzysztof Marcinkiewicz - Przewodniczący PZITB Oddziału Płockiego, przedstawiciele Naczelnej Organizacji Technicznej FSN-T, przedstawiciele Starostwa Powiatowego, urzędów i organizacji biznesu.

Goście Forum gromkimi brawami przywitali seniora profesury płockiej uczelni prof. Wojciecha Włodarczyka - zasłużonego uczonego, byłego Prorektora Politechniki Warszawskiej Filii w Płocku, wieloletniego kierownika zakładu, a także cenionego nauczyciela, inżyniera budownictwa, konstruktora, zastępcę naczelnego redaktora Inżynierii i Budownictwa, który czynnie uczestniczył w Komitecie Naukowym i Radzie Programowej Forum.

Organizatorem IV Forum Budowlanego był Instytut Budownictwa Wydziału Budownictwa Mechaniki i Petrochemii Politechniki Warszawskiej Filii w Płocku, który zorganizował wydarzenie we współpracy z: Mazowiecką Okręgową Izbą Inżynierów Budownictwa, oddziałem płockim Polskiego Związku Inżynierów i Techników Budownictwa, Izbą Gospodarczą Regionu Płockiego i Towarzystwem Naukowym Płockim. Komitetowi organizacyjnemu przewodniczył dr inż. Artur Koper, a naukowemu - dr hab. inż. Roman Marcinkowski, prof. PW.

Opracowano na podstawie materiałów organizatorów IV Forum Budowlanego - Płock 2016
Zdjęcia: PW Filia w Płocku

CYTAT TYGODNIA

"

 

Ważne jest,
by nigdy nie przestać pytać.
Wielki płomień
rodzi się z małej iskry

Dante

"

KONTAKT

Biuletyn Politechniki Warszawskiej

Pl. Politechniki 1, 00-661 Warszawa

Tel. 22 234 71 71, 22 234 71 81

Biuro Komunikacji i Promocji Politechniki Warszawskiej

REDAKCJA

Biuletyn Politechniki Warszawskiej
Wydawnictwo elektroniczne skierowane do społeczności Uczelni redagowane przez Biuro Komunikacji i Promocji.

Zapraszamy do zgłaszania wydarzeń!

Redakcja Biuletynu Politechniki Warszawskiej

DEKLARACJA DOSTĘPNOŚCI