Biuletyn PW / Konferencje i sympozja / Gospodarka Obiegu Zamkniętego - seminarium

Gospodarka Obiegu Zamkniętego - seminarium

2 marca 2021 r., w godz. 13.00-17.15, odbędzie się seminarium online „Problematyka Gospodarki Obiegu Zamkniętego w Strategicznym Projekcie Badawczym Politechniki Warszawskiej”, organizowane przez międzywydziałowy zespół PW działający pod przewodnictwem prof. dr. hab. inż. Zbigniewa Kledyńskiego.

- Użycie tego, co już zostało wykorzystane nie jest nowym pomysłem. Wyzwaniem współczesnej wersji gospodarki obiegu zamkniętego jest natomiast skala teraźniejszej produkcji i konsumpcji oraz towarzyszące im presje środowiskowe. Tej skali problemów musi odpowiadać podejście wieloaspektowe, zintegrowane i odpowiednio intensywne, ale w żadnym razie nie będzie ono efektywne bez właściwych technologii. Tylko one mogą spowodować, że wtórne będzie nie gorsze od pierwotnego, a odpadów prawie nie będzie, gdyż staną się produktami ubocznymi, czyli cennym surowcem - podkreśla prof. dr hab. inż. Zbigniew Kledyński, lider projektu GOZ w PW.

Podczas seminarium przedstawione zostaną wyniki Strategicznego Projektu Badawczego Politechniki Warszawskiej pt. „Gospodarka Obiegu Zamkniętego”, aktualności dotyczące problematyki GOZ w pracach Komisji Europejskiej oraz propozycje rozwoju badań w zakresie GOZ.

Tematyka prezentacji będzie obejmować:

  • tematykę GOZ w pracach KE, stan rozwoju w Europie;
  • gospodarkę o obiegu zamkniętym w oczyszczalniach ścieków oraz w biogazowniach przetwarzających odpady komunalne;
  • bioodpady komunalne w gospodarce o obiegu zamkniętym;
  • recykling fosforu jako źródło pierwiastka strategicznego i sposób ochrony jego naturalnych zasobów;
  • ocenę budynków z zastosowaniem analiz LCA jako narzędzia do osiągnięcia neutralności klimatycznej;
  • Bezodpadową Energetykę Węglową;
  • niskoklinkierowe betony wysokowartościowe;
  • potencjał i zagrożenia związane ze skojarzonym wykorzystaniem różnego rodzaju produktów ubocznych (na przykładzie mieszanek łupka przywęglowego i popiołów fluidalnych);
  • wykorzystanie popiołów z termicznego przekształcania komunalnych osadów ściekowych (nowy rodzaj UPS).

Prelegentami będą eksperci i pracownicy Politechniki Warszawskiej: dr inż. Tomasz Szczygielski, dr hab. inż. Monika Żubrowska-Sudoł - prof. uczelni, dr inż. Justyna Walczak, mgr inż. Katarzyna Sytek-Szmeichel, dr hab. inż. Andrzej Kulig - prof. uczelni, dr Krystyna Lelicińska-Serafin, dr inż. Piotr Manczarski, dr inż. Krystyna Lelicińska-Serafin, dr inż. Anna Rolewicz-Kalińska, dr hab. Małgorzata Wojtkowska - prof. uczelni, dr inż. Anna Komerska, dr inż. Jerzy Kwiatkowski, dr inż. Joanna Rucińska, mgr inż. Dagmara Masłowska, dr inż. Wioletta. Jackiewicz-Rek, mgr inż. Karol Chilmon, mgr inż. Łukasz Krysiak, dr inż. Łukasz Szarek oraz dr hab. inż. Agnieszka Machowska.

Organizatorzy zapraszają naukowców, inżynierów i studentów uczelni technicznych zainteresowanych tematyką Gospodarki Obiegu Zamkniętego. Rejestracja poprzez formularz zgłoszeniowy.

Seminarium zostało objęte patronatem honorowym przez Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej oraz Politechnikę Warszawską.

Więcej informacji o wydarzeniu znajduje się TUTAJ>>

Źródło: Wydziału Instalacji Budowlanych, Hydrotechniki i Inżynierii Środowiska PW

CYTAT TYGODNIA

"

 

Motywacja jest tym, co pozwala Ci zacząć, nawyk jest tym,
co pozwala Ci wytrwać

Jim Ryun

"

31
Lip

Obchody 77. rocznicy wybuchu Powstania Warszawskiego

16:30 - 1 Sie 17:00

7
Wrz

Konferencja Technicznej Kontroli Zapór

00:00 - 10 Wrz 00:00

13
Wrz

Graphene and other 2D materials - konferencja

00:00 - 15 Wrz 00:00

19
Wrz

Zjazd Fizyków Polskich

00:00 - 23 Wrz 00:00

20
Wrz

Bezpieczeństwo energetyczne - konferencja

00:00 - 21 Wrz 00:00

6
Paź

Infrastruktura Krytyczna Miast

09:00 - 8 Paź 15:00

16
Paź

Targi KONIK 2021

09:00 - 17 Paź 16:00

18
Paź

XXVII Targi Pracy i Praktyk

00:00

KONTAKT

Biuletyn Politechniki Warszawskiej

Pl. Politechniki 1, 00-661 Warszawa

Tel. 22 234 71 71, 22 234 71 81

Biuro Rektora Politechniki Warszawskiej

www.biurorektora.pw.edu.pl

REDAKCJA

Biuletyn Politechniki Warszawskiej
Wydawnictwo elektroniczne skierowane do społeczności Uczelni redagowane przez Biuro Rektora.

Zapraszamy do zgłaszania wydarzeń!

Sekcja ds. Komunikacji Społecznej i Mediów

Redakcja Biuletynu Politechniki Warszawskiej

DEKLARACJA DOSTĘPNOŚCI