Biuletyn PW / Konferencje i sympozja / Color Management a obecne standardy w poligrafii tematem XXXV Poligraficznych Konfrontacji

Color Management a obecne standardy w poligrafii tematem XXXV Poligraficznych Konfrontacji

Dnia 3 marca 2016 roku podczas jubileuszowych XXXV Poligraficznych Konfrontacji Color Management a obecne standardy w poligrafii omówiono m.in. serie norm ISO w procesach technologicznych.

Jako pierwszy wystąpił dr inż. Konrad Blachowski, adiunkt w ZTP IMiP WIP PW i właściciel firmy Pre-Media Solutions z referatem pt. Wybrane aktualne standardy w poligrafii i ich znaczenie dla jakości produkcji poligraficznej. Prelegent omówił serię norm ISO 12647 i przedstawił ich status według kryteriów ISO. W szczególności dużo miejsca poświęcił na omówienie normy ISO 12647-2:2013. Zaznaczył, że odbitka jest zgodna z tą częścią normy, gdy: cele kolorymetryczne barw procesowych, określone przez ogólne stany drukowania przy użyciu typowych metod nafarbienia są osiągalne poprzez ustalenie pomiędzy wszystkimi stronami, dodatkowego stanu drukowania np. przez wymianę pliku charakteryzacji kolorymetrycznej.

Prelegent przedstawił również minimalny zestaw właściwości ich dopuszczalnych zakresów wartości jednoznacznie opisujący wygląd standardowej odbitki oraz podstawowe cechy różnicujące procesy drukowania: technika i technologia, podłoże drukowe, farby, struktura rastrowa, kolejność drukowania. Wśród pozostałych omówionych zagadnień znalazły się: odbitka OK, zgodność kolorymetryczna pól pełnych odbitki OK, tolerancje odchyłki i zmienności, rola wzorca barwnego (proofa), rodzaje wzorców: odbitka próbna i wzorzec „cyfrowy” (odbitka z danych cyfrowych), jak również  pozostałe normy ISO dotyczące Color Managementu w procesach technologii poligraficznej.

Kolejnym prelegentem Konfrontacji był Paweł Niewiadomski, Główny Specjalista ds. Workflow & Color Management w Wydawnictwie BAUER Sp. z o.o., Sp.k. W wystąpieniu pt. Wybrane parametry Color Managementu wpływające na zgodność kolorystyczną pomiędzy proofem a odbitką nakładową szczegółowo omówił następujące zagadnienia:

  • nowe warunki oświetlenia P1 i P2 w oparciu o ISO 3664:2009,
  • konwersje kolorystyczne, dopasowanie barwy na podstawie normy ISO-TS 10128:2009,
  • PSR - Process Standard Rotogravure - wklęsłodruk czyli podstawowe informacje o ISO 12647-4:2014.

Prelegent szczegółowo omówił powyższe zagadnienia i przedstawił praktyczne spostrzeżenia dotyczące źródeł światła, ich zastosowania i sposobów użytkowania zgodnych z iluminatem D50 według normy ISO 3664:2009. Następnie przedstawił koncepcje konwersji kolorystycznych, dopasowania barw na podstawie normy ISO/TS 10128:2009, opisał założenia metod dopasowania kolorystyki: porównanie wartości tonalnych krzywych, użycie najbliższej neutralnej skali, wykorzystanie wielowymiarowej transformacji CMYK na C’M’Y’K’. Odniósł się także do informacji zawartych w normie ISO 12647-4:2014 i odniósł je do prac grupy PSR - Process Standard Rotogravure z podziałem na 5 rodzajów podłoży drukowych.

Stwierdzono, że tak jak w ISO 12647-2 zastosowano krzywe przyrostu wartości tonalnych, jest to jedynie zalecenie. PSR posiada obecnie 5 profili ICC dla papierów o gamucie typu 2. Aktualnie rozpoczęły się prace nad rewizją standardu PSR do aktualnych norm pomiarowych i oświetleniowych. Prelegent wskazał, że w Polsce istnieją dwie drukarnie rotograwiurowe do druku publikacyjnego (Grupa Bauer), posiadające własny standard barwny o gamucie pośrednim pomiędzy typem 1 a 2. Dla standardu Grupy Bauer zostały opublikowane profile ICC, a wszystkie dane przyjmowane w innych standardach konwertowane są kolorystycznie przy użyciu profili typu Device-Link w standardzie ICC.

Trzecim prelegentem jubileuszowych Konfrontacji Poligraficznych był Piotr Bogusz z firmy Sun Chemical Sp. z o.o. W wystąpieniu pt. Kontrola jakości farb triadowych przedstawił zagadnienia normy ISO 2846 z badaniem właściwości reologicznych farb drukowych i certyfikatów jakości farb drukowych. Skoncentrował się głównie na wybranym zakresie normy ISO 2846–1 Sheetfed/Heatset Web. Omówił najważniejsze parametry farb opisanych w normie: barwa pola pełnego, przezroczystość, grubość warstw farb i przedstawił przykładową ocenę farb drukarskich offsetowych utrwalanych przez utlenianie - zależność różnicy barwy od grubości farby oraz przykładową ocenę farb fleksograficznych - zależność różnicy barwy od stężenia farby i od transparencji farby. W dalszej kolejności omówił właściwości fizykotechniczne farb drukowych: gęstość farb, zawartość suchej masy w farbie oraz stopień utarcia. Następnie opisał badanie właściwości reologicznych farb drukowych: lepkość farb drukowych, tiksotropię farb drukowych i tack farb mazistych. Na zakończenie omówił certyfikaty jakości farb z uwzględnieniem  pomiaru stabilności produkcji farby offsetowej arkuszowej, offsetowej coldsetowej, farby flexo UV i farby sitodrukowej UV.

Następnie głos zabrał Andrzej Kunstetter z Pre-Press w Heidelberg Polska Sp. z o.o., prezentując wybrane zagadnienia związane z wdrażaniem PCMS w drukarniach.

System sterowania barwą podczas drukowania (PCMS) to narzędzie do osiągnięcia jak najwierniejszej zgodności odbitki drukarskiej z oryginałem w czasie procesu drukowania. Efekt ten możemy uzyskać dwoma sposobami: dopasować standard do drukarni lub dopasować drukarnię do standardu. Pierwsze rozwiązanie jest czasami jedynym wyjściem w przypadku, gdy materiały są niezgodne z ogólnymi normami lub klient ma specjalne wymogi. Rodzi to wiele komplikacji i trudności. Dlatego drugie rozwiązanie jest rozwiązaniem lepszym, nieobarczonym wadami pierwszego. Aby to osiągnąć należy doprowadzić i utrzymać technologię w ryzach standardu oraz stosować materiały i procedury zgodne ze standardem.

Prelegent omówił także, o co musimy zadbać, aby spełnić wymogi standardu. Wymienił m.in. zgodność podłoża z wybraną normą, gdzie najpierw należy dokonać pomiaru barwy pól pełnych, później zadbać o przyrosty wartości tonalnych. Są bowiem  trzy metody wyznaczania grubości warstwy farby odpowiadających celom kolorymetrycznym normy:

  1. Powiększanie grubości warstwy farby w czasie,
  2. Powiększanie grubości warstwy farby w strefach farbowych,
  3. Powiększanie grubości warstwy używając formy testowej.

Andrzej Kunstetter wskazał również inne zagrożenia takie, jak: różnice w pomiarze odbitek na mokro i na sucho. Na koniec omówił pułapki, z którymi możemy się spotkać i przypomniał o czym należy pamiętać przy wdrażaniu PCMS.

Na zakończenie Konfrontacji wystąpił ponownie dr inż. Konrad Blachowski, który przedstawił prezentację pt. Po sympozjum w Monachium - co nowego w Color Managemencie według organizacji FOGRA. W wystąpieniu omówił nowe pliki charakteryzacji kolorymetrycznej procesu arkuszowego drukowania offsetowego na papierach powlekanych (FOGRA51) i papierach niepowlekanych (FOGRA52). Podał ogólne informacje dotyczące FOGRA51 dla klientów (agencji, wydawców itp.).

Wszyscy prelegenci to absolwenci Instytutu Poligrafii (obecnie ZTP)
oraz członkowie Stowarzyszenia Absolwentów Instytutu Poligrafii PW.

Współorganizatorem wydarzenia była firma Pre-Media Solutions,
a partnerem naukowym Zakład Technologii Poligraficznych Instytutu Mechaniki i Poligrafii WIP Politechniki Warszawskiej.

Partnerami tematu Konfrontacji były firmy: Heidelberg Sp. z o.o.,
Sun Chemical Sp. z o.o. i Wydawnictwo BAUER Sp. z o.o., Sp.k.

Patronat medialny nad spotkaniem objął m.in. Biuletyn Politechniki Warszawskiej.

Zapowiedź XXXVI POLIGRAFICZNYCH KONFRONTACJI

Temat: Uszlachetnianie druków
Termin: 21 kwietnia 2016 r.
Miejsce: Sala konferencyjna Fundacji im. Stefana Batorego,
ul. Sapieżyńska 10 A, Warszawa.
Współorganizator: Zakład Technologii Poligraficznych IMiP WIP Politechniki Warszawskiej.
Moderator: dr hab. inż. Stefan Jakucewicz, prof. Politechniki Warszawskiej.

Powiązane materiały:

O dotacjach na innowacje w ramach XXXIV Poligraficznych Konfrontacji
XXXIII Poligraficzne Konfrontacje - ekologicznie
Szerokie możliwości wąskiej wstęgi tematem XXXII Poligraficznych Konfrontacji
XXXI Poligraficzne Konfrontacje o wadach papieru
Dotacje na innowacje w poligrafii

  

Źródło: SAIP PW
Zdjęcia: Katarzyna Rainka/SAIP PW

CYTAT TYGODNIA

"

 

Ważne jest,
by nigdy nie przestać pytać.
Wielki płomień
rodzi się z małej iskry

Dante

"

KONTAKT

Biuletyn Politechniki Warszawskiej

Pl. Politechniki 1, 00-661 Warszawa

Tel. 22 234 71 71, 22 234 71 81

Biuro Komunikacji i Promocji Politechniki Warszawskiej

REDAKCJA

Biuletyn Politechniki Warszawskiej
Wydawnictwo elektroniczne skierowane do społeczności Uczelni redagowane przez Biuro Komunikacji i Promocji.

Zapraszamy do zgłaszania wydarzeń!

Redakcja Biuletynu Politechniki Warszawskiej

DEKLARACJA DOSTĘPNOŚCI