Biuletyn PW / KRASP/KRPUT/KRUW / KRASP / Zaciśnienie współpracy Rektorów z Polski i Ukrainy

Zaciśnienie współpracy Rektorów z Polski i Ukrainy

W dniu 14 listopada 2017 r. w Ministerstwie Nauki i Szkolnictwa Wyższego została podpisana umowa trójstronna o partnerstwie i współpracy między Konferencją Rektorów Akademickich Szkół Polskich (KRASP) i Fundacją Rektorów Polskich (FRP) a Związkiem Rektorów Uczelni Ukrainy (URHEIU).

Celem podpisanej umowy jest współdziałanie w zakresie podejmowanych przedsięwzięć Polski i Ukrainy związanych z reformami szkolnictwa wyższego obu krajów oraz szeroko pojęta wymiana doświadczeń środowisk akademickich.

Umowa została podpisana przez prof. Jana Szmidta, Przewodniczącego KRASP; prof. Jerzego Woźnickiego, Prezesa FRP oraz prof. Leonida Huberskiego, Przewodniczącego URHEIU.

Umowa_KRASP_FRP_URHEIU

Więcej informacji na stronie KRASP

CYTAT TYGODNIA

"

 

Mierz siłę na zamiary,
Nie zamiar podług sił!…

 

 

Adam Mickiewicz

"

KONTAKT

Biuletyn Politechniki Warszawskiej

Pl. Politechniki 1, 00-661 Warszawa

Tel. 22 234 71 71, 22 234 71 81

Biuro Rektora Politechniki Warszawskiej

www.biurorektora.pw.edu.pl

REDAKCJA

Biuletyn Politechniki Warszawskiej
Wydawnictwo elektroniczne skierowane do społeczności Uczelni redagowane przez Biuro Rektora.

Zapraszamy do zgłaszania wydarzeń!

Sekcja ds. Komunikacji Społecznej i Mediów

Redakcja Biuletynu Politechniki Warszawskiej

MNiSW