Biuletyn PW / KRASP/KRPUT/KRUW / KRASP / Spotkanie delegacji KRASP i Związku Rektorów Uczelni Ukrainy

Spotkanie delegacji KRASP i Związku Rektorów Uczelni Ukrainy

Delegacja Związku Rektorów Uczelni Ukrainy złożyła wizytę w Poznaniu w dniach 1-4 kwietnia 2019 r. Została ona zorganizowana w ramach projektu „Polsko-ukraińska współpraca instytucji przedstawicielskich reprezentujących rektorów, na rzecz doskonalenia działania uczelni”. Delegacja spotkała się m.in. z przedstawicielami KRASP.

Projekt realizuje Politechnika Warszawska przy wsparciu Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego. Liderem projektu jest prof. Jerzy Woźnicki, a główny cel stanowi poprawa zarządzania uczelniami wyższymi na Ukrainie i w Polsce.

Podczas wizyty, której uczelnią-gospodarzem był Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, 2 kwietnia 2019 r. odbyło się polsko-ukraińskie seminarium rektorów z udziałem obu delegacji oraz zaproszonych gości. W ramach sesji informacyjnej przedstawiciele Narodowej Agencji Wymiany Akademickiej (NAWA) - Przewodniczący Rady NAWA Sebastian Tomasz Kołodziejczyk oraz Członek Rady NAWA prof. Wiesław Banyś – przedstawili rektorom z Ukrainy informacje o pracach NAWA, nowych możliwościach i konkursach organizowanych przez Agencję. Wstępne wyniki badania dotyczącego finansowania, przeprowadzonego w Polsce i na Ukrainie, przedstawiła koordynator programowa projektu dr Iryna Degtyarova.

Kluczowym punktem programu była debata rektorów poświęcona zagadnieniom finansowania szkolnictwa wyższego na poziomie systemowym i instytucjonalnym. Na wstępie, w celu zapoznania się z systemem finansowania uczelni w obu krajach, rektorzy prof. Wiesław Bielawski (w imieniu KRASP) i prof. Volodymyr Ponomarenko (w imieniu ZRUU) zaprezentowali zasadnicze rozwiązania w systemie finansowania uczelni w Polsce i na Ukrainie.

Podstawą merytoryczną debaty rektorów, zgodnie z założeniem projektu, stały się wyniki i wnioski z przeprowadzonego w lutym 2019 r. badania „Finansowanie uczelni: nowe regulacje i mechanizmy, na Ukrainie i w Polsce”. Polsko-ukraiński zespół przeprowadził wywiady pogłębione z rektorami lub prorektorami 25 wyselekcjonowanych uczelni publicznych w każdym z krajów. Celem badania było pozyskanie opinii rektorów polskich i ukraińskich w kwestii, jak powinien działać system finansowania szkolnictwa wyższego na poziomie systemowym i instytucjonalnym. Na podstawie wstępnych wyników rektorzy biorący udział w debacie przedyskutowali rekomendacje dla ministrów ds. szkolnictwa wyższego i nauki w Polsce i na Ukrainie, które zostały zaproponowane w stanowisku wspólnym obu delegacji.

3 kwietnia 2019 r. delegacje KRASP i ZRUU wzięły udział w konferencji pt. „Uniwersytet XXI wieku: od Humboldta do Uniwersytetu 4.0”, zorganizowanej z okazji 100-lecia UAM, a także złożyli wizytę w Wielkopolskim Centrum Zaawansowanych Technologii, a następnie na Wydziale Nauk Politycznych i Dziennikarstwa UAM w Kampusie Morasko.

W podsumowaniu wizyty obie strony podkreśliły znaczenie współpracy na poziomie konferencji rektorów Ukrainy i Polski jako istotnego narzędzia zacieśniania kontaktów akademickich i społecznych między obydwoma krajami.  Stanowisko wspólne będące efektem prac rektorów zostanie przedstawione, po uzgodnieniu z przewodniczącymi KRASP i ZRUU treści i brzmienia rekomendacji, ministrom obu krajów.

Ze strony polskiej w składzie delegacji KRASP udział wzięli:

 • prof. Jerzy Woźnicki, Prezes Fundacji Rektorów Polskich, Politechnika Warszawska;
 • prof. Jan Szmidt, Przewodniczący KRASP, Rektor Politechniki Warszawskiej; 
 • prof. Andrzej Lesicki, Rektor-gospodarz, Rektor Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu;
 • prof. Tadeusz Wallas, Prorektor UAM;
 • prof. Wiesław Banyś, Członek Zarządu EUA, członek Rady NAWA, Uniwersytet Śląski;
 • prof. Wiesław Bielawski, Wiceprzewodniczący KRASP, Rektor Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie;
 • prof. Tomasz Łodygowski, Rektor Politechniki Poznańskiej;
 • prof. nzw. Andrzej Mastalerz, Rektor Akademii Wychowania Fizycznego im. J. Piłsudskiego w Warszawie;
 • prof. Sławomir Wiak, Rektor Politechniki Łódzkiej;
 • prof. Anna Wypych-Gawrońska, Rektor Uniwersytetu Humanistyczno-Przyrodniczego; im. Jana Długosza w Częstochowie,

Jako gość specjalny w spotkaniu wziął udział dr hab. Sebastian Kołodziejczyk, Przewodniczący Rady NAWA.

W składzie delegacji Związku Rektorów Uczelni Ukrainy w obradach wzięli udział:

 • prof. Anatolii Mazaraki, Przewodniczący delegacji Związku Rektorów Uczelni Ukrainy w Poznaniu, Rektor Kijowskiego Narodowego Uniwersytetu Handlowo-Ekonomicznego;
 • prof. Mykola Dmytrychenko, Rektor Narodowego Uniwersytetu Transportu w Kijowie;
 • prof. Anatoliy Vasylyev, Przewodniczący Rady Rektorów Uczelni Regionu Sumskiego, Rektor Sumskiego Uniwersytetu Państwowego; 
 • prof. Igor Kotsan, Przewodniczący Rady Rektorów Uczelni Regionu Wołyńskiego, Rektor Wschodnioeuropejskiego Narodowego Uniwersytetu im. Łesi Ukrainki w Łucku;
 • prof. Volodymyr Ponomarenko, Rektor Charkowskiego Narodowego Uniwersytetu Ekonomicznego im. Semena Kuznetsia;
 • prof. Petro Bekh, Prorektor Kijowskiego Narodowego Uniwersytetu im. T. Szewczenki ds. współpracy międzynarodowej;
 • Yaroslav Boliubash, Sekretarz  Związku Rektorów Uczelni Ukrainy.

W imieniu Minister Edukacji i Nauki Ukrainy w wizycie udział wzięła Radca Ministra dr. hab. Nataliia Lukova-Chuiko, docent Kijowskiego Narodowego Uniwersytetu im. Tarasa Szewczenki.

Powiązany materiał:
Polsko-ukraińska współpraca na rzecz doskonalenia działania uczelni

Źródło i zdjęcia: Fundacja Rektorów Polskich

CYTAT TYGODNIA

"

 

Motywacja jest tym, co pozwala Ci zacząć, nawyk jest tym,
co pozwala Ci wytrwać

Jim Ryun

"

31
Lip

Obchody 77. rocznicy wybuchu Powstania Warszawskiego

16:30 - 1 Sie 17:00

7
Wrz

Konferencja Technicznej Kontroli Zapór

00:00 - 10 Wrz 00:00

13
Wrz

Graphene and other 2D materials - konferencja

00:00 - 15 Wrz 00:00

19
Wrz

Zjazd Fizyków Polskich

00:00 - 23 Wrz 00:00

20
Wrz

Bezpieczeństwo energetyczne - konferencja

00:00 - 21 Wrz 00:00

6
Paź

Infrastruktura Krytyczna Miast

09:00 - 8 Paź 15:00

16
Paź

Targi KONIK 2021

09:00 - 17 Paź 16:00

16
Lis

V Ogólnopolska Konferencja Naukowa DEMIST'21

08:00 - 17 Lis 20:00

KONTAKT

Biuletyn Politechniki Warszawskiej

Pl. Politechniki 1, 00-661 Warszawa

Tel. 22 234 71 71, 22 234 71 81

Biuro Rektora Politechniki Warszawskiej

www.biurorektora.pw.edu.pl

REDAKCJA

Biuletyn Politechniki Warszawskiej
Wydawnictwo elektroniczne skierowane do społeczności Uczelni redagowane przez Biuro Rektora.

Zapraszamy do zgłaszania wydarzeń!

Sekcja ds. Komunikacji Społecznej i Mediów

Redakcja Biuletynu Politechniki Warszawskiej

DEKLARACJA DOSTĘPNOŚCI