Biuletyn PW / Galeria Niepodległej / Naukowe zarządzanie w awangardzie rozwoju Polski od 100 lat

Naukowe zarządzanie w awangardzie rozwoju Polski od 100 lat

Wydział Zarządzania PW oraz Warszawski Oddział Towarzystwa Naukowego Organizacji i Kierownictwa w dniu 10 kwietnia br. zorganizowały konferencję naukową pt. „Zarządzanie 4.0 - naukowe zarządzanie w awangardzie rozwoju Polski od 100 lat”. 

Konferencja była miejscem spotkania świata nauki, biznesu oraz sektora publicznego. Celem spotkania było wskazanie kierunków dalszego rozwoju nauk o organizacji i zarządzaniu w kontekście postępującej cyfryzacji, opartej na nowoczesnych technologiach i wywołującej dynamiczne zmiany gospodarcze i społeczne. Przestrzenie tych zmian, ich determinanty, zakres i tempo wzrostu dotyczą niemal wszystkich dziedzin, aspektów i przejawów życia społecznego. Nowa gospodarka różni się radykalnie od tradycyjnej, stopniowo ją zawłaszcza, równocześnie unieważniając liczne i od dawna uznawane paradygmaty naukowe. Problem ten dotyczy także teorii i praktyki zarządzania. Kluczowym motorem tych zmian jest dominująca rola informacji i rosnąca rola zmieniających się procesów ich przetwarzania, które od zawsze były „krwioobiegiem” zarządzania.

Konferencja została otwarta przez prof. dr hab. Ewę Bojar, Przewodniczącą Rady Naukowej TNOiK oraz dr. hab. inż. Janusza Zawiła-Niedźwieckiego, prof. PW, Dziekana Wydziału Zarządzania.

Prof. dr hab. Ewa Bojar, Przewodnicząca Rady Naukowej TNOiK oraz prof. Janusz Zawiła-Niedźwiecki, Dziekan Wydziału Zarządzania/fot. Ewelina Korzeniowska

Na pytania o istotę i miejsce nauki o zarządzaniu we współczesnym, wysoce zmiennym świecie odpowiedzi udzielali zaproszeni goście. O roli strategii dyskutowali prof. dr hab. Wojciech Czakon z Uniwersytetu Jagiellońskiego z dr. inż. Marcinem Kotarbą z Politechniki Warszawskiej. Temat znaczenia procesów w zarządzaniu organizacjami dyskutowali przedstawiciele Politechniki Warszawskiej prof. dr hab. Sylwia Sysko-Romańczuk z dr. inż. Cezarym Szwedem.

O znaczeniu relacji i projektów dla zarządzania 4.0 rozmawiali dr hab. Paweł Wyrozębski (Szkoła Główna Handlowa w Warszawie) z dr inż. Olgą Sobolewską i dr Małgorzatą Waszkiewicz. O istocie i ewolucji zarządzania zasobami ludzkimi z dr. hab. inż. Waldemarem Jędrzejczykiem (Politechnika Częstochowska) dyskutowała dr Małgorzata Sidor-Rządkowska. Na pytania, które pojawiły się w ramach dyskusji tematycznych odpowiadali przedstawiciele firm technologicznych w panelu koordynowanym przez dr hab. inż. Annę Kosieradzką oraz prof. dr hab. inż. Cezarego Orłowskiego (Wyższa Szkoła Bankowa w Gdańsku i IBM Polska). W panelu ekspertów technologicznych udział wzięli dyr. Tomasz Hodakowski (Intel), dyr. Marcin Morawski (DellEMC) oraz dyr. Jarosław Sokolnicki (Microsoft).

Prof. dr hab. Wojciech Czakon z Uniwersytetu Jagiellońskiego oraz dr inż. Marcin Kotarba z Politechniki Warszawskiej/fot. Ewelina Korzeniowska

Organizatorzy dziękują wszystkim uczestnikom za aktywny i twórczy udział w wydarzeniu i za liczne słowa aprobaty oraz zachęty do kontynuowania spotkań dążących do wypracowania wspólnego rozumienia pojęcia Zarządzania 4.0, a także za wskazywanie wyzwań, jakie stoją przed zarządzaniem w XXI wieku.

Projekt realizowany jest w ramach obchodów stulecia odzyskania niepodległości.

Źródło: dr inż Olga Sobolewska/ Wydział Zarządzania Politechniki Warszawskiej

CYTAT TYGODNIA

"

 

Ważne jest,
by nigdy nie przestać pytać.
Wielki płomień
rodzi się z małej iskry

Dante

"

KONTAKT

Biuletyn Politechniki Warszawskiej

Pl. Politechniki 1, 00-661 Warszawa

Tel. 22 234 71 71, 22 234 71 81

Biuro Komunikacji i Promocji Politechniki Warszawskiej

REDAKCJA

Biuletyn Politechniki Warszawskiej
Wydawnictwo elektroniczne skierowane do społeczności Uczelni redagowane przez Biuro Komunikacji i Promocji.

Zapraszamy do zgłaszania wydarzeń!

Redakcja Biuletynu Politechniki Warszawskiej

DEKLARACJA DOSTĘPNOŚCI